ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE
 
POMIARY ELEKTRYCZNE

Wydrukuj tę stronęDodaj do ulubionych
INFORMACJE
O ŚWIADECTWACH CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ
 
 
     Od 1 stycznia 2009 r. wszedł w życie obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Obowiązek ustalenia charakterystyki energetycznej budynku w formie tzn. certyfikatu energetycznego wynika z ustawy Prawo Budowlane.
 
       Co to jest świadectwo charakterystyki energetycznej ?
 
       Jest to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lokalu, czyli energii na potrzeby ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynków użyteczności publicznej również oświetlenia. Innymi słowami jest to dokument informujący o standardzie energetycznym budynku, czyli jaki jest poziom kosztów utrzymania obiektu związanych z zapotrzebowaniem na energię.
      Certyfikat energetyczny sporządza się na podstawie dokumentacji technicznej. Jeżeli jest brak takiej dokumentacji, certyfikat sporządza się na  podstawie inwentaryzacji techniczno-budowlanej.
       Świadectwo energetyczne ważne jest 10 lat.    
 
Dla jakich obiektów są wymagane świadectwa energetyczne ?      
     Obowiązek wystawienia certyfikatu istnieje w przypadku nowych, oddawanych do użytku budynków oraz dla już istniejących, podlegających sprzedaży lub wynajmowi. Obowiązek ten istnieje także gdy w wyniku przebudowy lub remontu (np. termomodernizacji) budynku ulega zmianie jego charakterystyka energetyczna.
 
      Informacje i regulacje prawne

    4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006    nr 156, poz. 1118 ze zmianami) - tekst ujednolicony

                                                   

Informacje na temat świadectw charakterystyki energetycznej pochodzą ze strony Ministerstwa Infrastruktury (www.mi.gov.pl)
 
powered by prot Hosting - Serwery


 
Copyright © 2010 STAREX
 
                                                                                                                                                                            stat4u